Sopimus­ehdot More Gym & Fitness

Päivitetty 13.12.2022

1.JÄSENYYS

1.1

Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan pitää todistaa henkilöllisyytensä sopimusta tehdessä.

Huoltaja allekirjoittaa alle 18-vuotiaan jäsenen sopimuksen. Jäsenen huoltaja on vastuussa huollettavan harjoittelusta ja maksuista. Huoltaja on myös vastuussa, että huollettava noudattaa kuntosalin sääntöjä sekä näitä sopimusehtoja.

Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä kuntosalille sähköpostitse osoitteeseen: info@moregym.fi


1.2

Kuntosalin käyttäjä vastaa itse kuntosalille tuomastaan henkilökohtaisesta omaisuudestaan. More Gym & Fitness ei ole vastuussa asiakkaan henkilökohtaisesta omaisuudesta missään tilanteissa (esim. varkaus, katoaminen, säilytyslokeron murtaminen).


1.3

Kuntosalin käyttäjä harjoittelee omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia sekä muita yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja. More Gym & Fitness ei vastaa loukkaantumisista, joita asiakas voi saada More Gym & Fitness- kuntosalilla.


1.4

Kuntosalin käyttäjällä on mahdollisuus tuoda ilmaiseksi ystävä vieraaksi salille päivystyksen ollessa paikalla. Vieraan tulee aina ilmoittautua kuntosalin vastaanottoon. Saman vieraan voi tuoda salille ilmaiseksi vain kerran.

2. E-LASKUTUS

2.1

Toistaiseksi voimassa olevan e-laskutusjäsenyyden irtisanomisaika on yksi (1) täysi kalenterikuukausi. Kalenterikuukauden irtisanomisaika alkaa irtisanomispäivän seuraavan kokonaisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Jos jäsenyys on otettu tarjouskaudella, ei sitä voi tarjouksen voimassa olon aikana irtisanoa.


2.2

E-laskut näkyvät verkkopankissasi n. kaksi viikkoa (14 päivää) etukäteen. Maksu veloitetaan eräpäivänä.


2.3

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivänä, kortti suljetaan 7 päivän kuluessa. Kortin saa takaisin voimaan parin päivän viiveellä, kun lasku on maksettu.

2.4

Jos e-laskusopimusta ei laiteta ajoissa voimaan kaksi viikkoa ennen eräpäivää, aiheutuu tästä asiakkaalle 5€ lisäkulu. Lisäkulu veloitetaan seuraavassa laskussa.

3. HINNAT

3.1

More Gym & Fitness laskuttaa erikseen laskutukseen liittyvät ylimääräiset kulut sekä muut aiheutuneet lisäkulut (esim. toimistomaksut, paperilaskutuslisä 5€).


3.2

Jäsenille ilmoitetaan vähintään kaksi kuukautta etukäteen hinnan muutoksista, mikäli hinnan korotus ei johdu viranomaisen päätöksestä, jota ei ole voitu ennakoida aikasemmin (kts. ehto 3.3).


3.3

Jäsenille ilmoitetaan hinnan ja arvonlisäveron muutoksista vähintään yksi kuukausi etukäteen, mikäli muutos johtuu esim. lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.

4.TIEDOKSI ASIAKKAILLE

4.1

Jos kuntosalin käyttäjä jättää omaisuuttaan More Gym & Fitness-kuntosalilla olevaan lukittavaan lokerokaappiin poistumisensa jälkeen, More Gym & Fitness:llä on oikeus avata kaappi ja ottaa asiakkaan omaisuus säilöön. Kuntosali säilyttää tavaroita viikon ajan, jonka aikana asiakkaan on haettava omaisuutensa takaisin. More Gym & Fitness ei ole vastuussa asiakkaan omaisuuden menetyksestä.


4.2

Forcemajeure eli ylivoimainen este tai tapahtuma on sopimusoikeudessa käytettävä termi, joka tarkoittaa sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Ylivoimainen este on esimerkiksi hirmumyrsky, kapina, liikekannallepano, maanjäristys, meteoriitti, tulivuorenpurkaus, sota, pandemia sekä suorituksen estävä viranomaisen toimi yllä lueteltuihin liittyen, kuten viranomaisen väliaikainen sulkukäsky. Force Majeure tilanteessa kuntosalilla ei ole hyvitysvelvollisuutta. Force Majeure perustuu lakiin, mutta sopimusteknisistä syistä ja selkeyden vuoksi katsomme, että se on syytä lisätä myös sopimusehtoihin. Myös Force Majeure-tilanteessa asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kalenterikuukauden irtisanomisajalla.


4.3

Asiakkaan tietoja säilyetään ja käsitellään noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojaseloste löytyy tämän linkin takaa.

4.4

Jo maksettuja maksuja ei lähtökohtaisesti palauteta.


4.5

Maksamattomista laskuista peritään asiakkaalta maksumuistutukset, viivästyskorko ja muut perintäkulut. Salikortti voidaan sulkea, jos laskua ei ole maksettu eräpäivänä.


4.6

Kuntosalin käyttäjällä on vahingonkorvausvastuu rikkoutuneesta/vahingoittuneesta kuntosalille kuuluvasta laitteesta tai välineestä, mikäli laitteen tai välineen rikkoutuminen johtuu tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Mikäli väärinkäytöksiä huomataan, on MoreFitness Oy:lla oikeus sulkea kulkukortti. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin kulkukortin omistajalle.

5.TAUotus

5.1

E-laskujäsen voi tauottaa salikorttia yhteensä kolmen viikon ajan vuodessa veloituksetta. Tämän jälkeen tauotus maksaa 3€ per kaksi viikkoa. Samat tauotusehdot soveltuvat myös yli kuuden kuukauden määräaikaisissa jäsenyyksissä.

5.2

Alle kuukauden mittaisista sairastapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosalimaksuja. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden, raskauden tai armeijan takia voidaan määräaikainen jäsenyys keskeyttää määräajaksi (keskeytyksen maksimi pituus on 9 kk). Edellä mainituissa tapauksissa on kuitenkin esitettävä kirjallinen todiste.

5.3

Tauotus ei vähennä määräaikaista peruskautta.

6.IRTISAnou­tuminen

6.1

Irtisanoutumiset aina sähköpostilla info@moregym.fi

tai asiakaspalvelun aukioloaikojen puitteissa paikan päällä. Asiakkaan tulee pystyä todistamaan henkilöllisyytensä irtisanoutuessa.

6.2

Laskun maksamatta jättäminen, pankista e-laskutuksen irtisanominen tai kuntosalilla käymättä jättäminen ei ole sama kuin jäsenyydestä irtisanoutuminen. Salilla käyttämättä jättäminen ei myöskään oikeuta hyvityksiin.


6.3

Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiat on hoidettu.


6.4

Jos asiakas liittyy tarjouksella, hän ei voi irtisanoutua tarjouskauden aikana. Jäsenyys jatkuu tarjouskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jossa on yhden kalenterikuukauden irtisanomisaika. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa on ajankohdan mukainen hinta. Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä heti tarjouskauden jälkeen, on hänen irtisanottava jäsenyys ensimmäisen peruskauden aikana.


7.KULKUKORTTI

7.1
Kulkukortti on henkilökohtainen. Kulkukortin käyttöoikeuden haltija ei saa päästää kuntosalille sisään ulkopuolisia tai tuntemattomia henkilöitä. Kulkukorttia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Väärinkäytöksistä poistamme jäsenyyden. Teemme tutkintapyynnön poliisille, jos kuntosalin käyttäjä aiheuttaa taloudellista haittaa More Fitness Oy:lle. Jos kulkukortin käyttöoikeuden haltija käyttää kulkukorttia väärin, menettää hän käyttöoikeuden ja on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kulut More Fitness Oy:lle.


7.2
Kulkukortti on oltava mukana tultaessa kuntosalille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.


7.3
Omistusoikeus kulkukorttiin säilyy More Fitness Oy:lla. Kulkukortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntosalille kirjallisesti info@moregym.fi. More Fitness Oy ei korvaa kadonnutta tai rikkoutunutta kulkukorttia. Kadonneen kulkukortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen hinnan. Kulkukortin käyttöoikeuden haltija on vastuussa kulkukortin katoamisesta aiheutuneista vahingoista More Fitness Oy:lle.


7.4
Mikäli väärinkäytöksiä huomataan, on More Fitness Oy:lla oikeus sulkea kortti. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin asiakkaalle.

8.YRITYKSILLE

Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat MoreGym & Fitness (More Fitness Oy) ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yritys sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viime kädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista.


Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies